ΠΡΟΦΙΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οικονομικές καταστάσεις έτους 2019

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2018

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2017

Στοιχεία και πληροφορίες 2017

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2016

Στοιχεία και πληροφορίες 2016

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2015

Στοιχεία και πληροφορίες 2015

Οικονομικές καταστάσεις έτους 2014

Στοιχεία και πληροφορίες 2014

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2013

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1/1/2012 έως 31/12/2012

Ισολογισμός οικονομικού έτους 2012

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1/1/2011 έως 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009


Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1/1/2008 έως 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 12/10/2006 έως 31/12/2007